Ecommerce - initial (data) requirements


Transakční data:

Prvek

Obsah

Popis

URL

URL

url (detailu, kategorie,...)

Action

kategorie, detail, obrazek, ..

popisuje chovani navstevnika

userCookie

UUID

persistentní identifikace uživatele

sessionID

UUID

ID aktuální návštěvy stránky

userID

Dle typu

vazba registrovaného návštěvníka s cookie

orderID

Dle typu

vazba na interní číslo objednávky

basket

[productId, productId]

objednávka

start

timestamp

začátek akce ( např. zobrazení detailu produktu)

stop

timestamp

konec akce (zavření detailu)


Objednavka

prvek

obsah

popis

orderID

dle typu

id objednavky

products

productID array

pole ID produktů

customerID

dle typu

ID zakaznika

orderedAt

timestamp

datum objednavky

value

dec

hodnota objednavky


Customer

prvek

obsah

popis

customerID

dle typu

Id zákazníka

name

String

jméno

surname

string

příjmení

orderAdress

string

ulice

orderCity

string

mesto

email

string

email

phone

string

telefon

age

int

vek

sex

int

pohlaviComments